Teknoloji

TEKNOLOJİNİN  DOĞUŞU

TEKNOLOJİ VE BİLİMİN BAĞLANTISI

Teknoloji bilimden, bilim ise insanlığın öğrenme isteği  ve merağı doğrultusunda ortaya çıkmıştır.  Bilimin özellikleri olan; nesnellik, olgusallık, deneme- yanılma unsurlar teknoloji içinde geçerlidir.

Teknolojinin hayata geçirilebilmesi için öncelik olarak bilimin sınamasından geçmesi gerekir. Fakat ilk teknolojik gelişim olarak sayılacak olan gelişimler pek bu şekilde ilerlememiştir.

Düşünen varlık olarak adlandırılan homosapiens temel ihtiyaçlarından yola çıkarak araç ve gereçler geliştirmeye başlamıştır. Örneğin ilk teknolojik araç  olarak adlandıracağımız mızrak; avlanma  ihtiyacı doğrultusunda gelişmiştir. Tekerleğin icadı ise yine insanın kendi üzerinde ki iş gücünü azaltmaya yöneliktir.  Giderek çoğalan gereksinimler günümüzde de kullandığımız  araç-gereçleri geliştirmiştir.

TEKNOLOJİNİN GELİŞİM VE İLERLEYİŞİ

Temel ihtiyaçların azaldığı dönemde insan daha kaliteli ve konforlu yaşam için bilimsel ve teknolojik anlamda hızla yol almıştır.  Konforlu yaşam alanı doğrultusunda ise yeni gereksinimler doğmuştur ve doğmaya devam edecektir. Teknoloji bu bağlamda gelişime, değişime ve yeniliğe her zaman  açıktır. 

Hızla gelişen teknoloji; iletişim, genetik bilimindeki gelişim, ulaşım başta olmak üzere günlük hayata dair birçok unsurda şimdiye kadar bildiğimiz ya da kullandığımız yöntemlerin gelişmesinde veya farklılaşmasındaki en önemli araçtır.

Ulaşımın teknolojiye paralel olarak gelişmesi sonucunda uzak yerler artık daha yakın olmuş, yolda kaybedilen zaman azalmış, insanların kendilerine daha fazla vakit ayırmaları sağlanarak boş zamanlarını daha verimli kullanmaları imkanı verilmiştir.  Sağlık alanında gerçekleşen teknolojik gelişimler de daha sağlıklı bir yaşam sunmaktadır. Sanayi devrimine teknolojik devrim denilebilir. Birçok iş istihdamı sağlamıştır. Makine gücüyle insan kas gücünü azaltmıştır.

Teknolojik çağın bir yeni gelişimi ise bizim için değerli olan telefonlarımızdır. Bu yeni teknolojiler ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojik gelişimlere yol açmıştır.

Telefonlar baz alındığında; usb kablo, flash bellek, kulaklılar... Bu yüzden bilim doğrultusunda teknoloji gelişim ve değişim içerisinde sürekliliğe sahiptir.

MODERN ANLAMDA İLK TEKNOLOJİK GELİŞİM: MATBAA

Matbaa ilk kez Çin'de kullanıldığı kaynaklarda geçer. Matbaa, metinleri kağıt üzerine basma işlemidir. Çin'de MÖ 593'te kullanılmaya başlanmıştır. Modern anlamda matbaa ilk olarak Avrupa'da Alman asıllı yayıncı  olan Johannes Gutenberg tarafından yapılmıştır. Johannes metal kalıplarla usta bir işçilik çıkartarak kutsal kitap  olan incili çoğaltarak satışa sunmuştur. Bununla birlikte kitaplar veya dökümanlar el yazısı yerine matbaa ile daha hızlı ve kolay bir şekilde üretime geçmiştir.